Informacijsko održavanje AAI imenika na Sveučilištu u Dubrovniku obavlja Centar za informatičku potporu u sobi B32 u zgradi Sveučilišta na adresi Ćira Carića 4

Preuzmi proceduru