Microsoft Global Skilling Initiative

By

Studenti i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku imaju mogućnost besplatnog sudjelovanja u velikom broju obrazovnih programa i edukacija u okviru internetskih platformi Microsoft Global Skilling Initiative.

Kako bi pristupili obrazovnim programima i edukacijama studenti i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku trebaju se prijaviti korištenjem AAI@EduHR korisničkih podataka te kreirati profil.

Nakon položenih programa i edukacija Sveučilište u Dubrovniku studentima i zaposlenicima će izdati potvrde.

Dostupne platforme:
Microsoft Learn  
LinkedIn Learn  
GitHub Learning Lab