UPUTE

Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Android)

Informacijsko održavanje AAI imenika na Sveučilištu u Dubrovniku obavlja Centar za informatičku potporu u sobi B32 u zgradi Sveučilišta na adresi Ćira Carića 4 Preuzmi proceduru Preporučeni način spajanja Android uređaja nalazi se na stranicama eduroam installera....

više ...

Upute korisnicima za autorizaciju na bežičnu mrežu

Za bežični (wireless) i wired (žicom, kroz LAN) pristup po 802.1x standardu mreži u eduroam sustavu potrebno je na vašem računalu instalirati odgovarajući klijentski program (supplicant). Upute za instalaciju i podešavanje te odgovarajući klijentski...

više ...

Mailovi zaposlenika Sveučilišta

E-mailovi za zaposlenike se mogu otvoriti u Centru za informatičke potpore. Za studente e-mail je oblika: ime.prezime@unidu.hr. Upute zaposlenicima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte.pdf  

više ...

Studentski mail

E-mailovi za studente se mogu otvoriti u Centru za informatičke potpore. Za studente e-mail je oblika: ime.prezime@stud.unidu.hr. Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte.pdf

više ...

Kako do UNIDU email-a?

Pravo na dodjeljivanje e-mail adrese Sveučilišta u Dubrovniku imaju djelatnici i studenti Sveučilišta u Dubrovniku. Da bi zatražili otvaranje e-mail adrese potrebno je: • otići do tajnice Odjela ili u Centar za informatičku potporu (soba B32) • potrebna...

više ...