Odluka o korištenju računala, te načinu dodjele, korištenja email adresa te AAI identiteta

By