E-mailovi za zaposlenike se mogu otvoriti u Centru za informatičke potpore.
Djelatnici koriste e-mail oblika: ime.prezime@unidu.hr.

Upute za prijavu i korištenje elektroničke pošte za djelatnike