E-mailovi za studente se mogu otvoriti u Centru za informatičke potpore.
Za studente e-mail je oblika: ime.prezime@stud.unidu.hr.

Upute studentima za prijavu i korištenje elektroničke pošte.pdf

 

Vašu elektroničku poštu možete pregledavati i pomoću nekih od aplikacija instaliranih na računalu ili mobitelu kao što su Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i sl…
Postavke potrebne za prijavu u neku od aplikacija:

  • Vaš e-mail: ime.prezime@stud.unidu.hr
  • POP3/IMAP: stud.unidu.hr
  • SMTP: stud.unidu.hr
  • username: identifikator korisnika na ustanovi (npr.: iprezime)