Studentski mail

By

E-mailovi za studente se mogu otvoriti u Centru za informatičke potpore.
Studenski e-mail ima oblik: ime.prezime@stud.unidu.hr

UPOZORENJE: Vaše AAI korisničko ime/oznaka oblika iprezime@unidu.hr NIJE vaša e-mail adresa. Isto služi samo za prijavu na CARNet Webmail.

Upute studentima za prijavu i korištenje elektroničke pošte.pdf

Osim portala webmail.carnet.hr  elektroničku poštu možete pregledavati pomoću nekih od aplikacija instaliranih na računalu ili mobitelu kao što su Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i sl…
Konfiguracija na različitim aplikacijama je individualna te u nastavku možete pronaći detalje koji bi vam mogli pomoći za podešavanje studenskog maila.

Postavke potrebne za prijavu u neku od aplikacija:

Vaš e-mail: ime.prezime@stud.unidu.hr

  • POP3: unidu.hr Port: 110 (bez certifikata) |995 SSL/TLS accept all certificates
  • IMAP: unidu.hr Port: 143 (bez certifikata) | 993 SSL/TLS accept all certificates
  • SMTP: unidu.hr Port: 25 (bez certifikata) | 587 STARTTLS accept all certificates username: identifikator korisnika na ustanovi (npr.: iprezime)

UPOZORENJE:
Neki ISPovi su zabranili port 25 za SMTP pa je potrebno koristiti 587. U slučaju većeg broja upisivanja pogrešnih podataka mail server može vašu javnu IP adresu privremeno staviti na black listu.
Postoji mogućnost da neke zastarjele aplikacije za pregledavanje elektroničke pošte ne mogu podržati SSL i/ili ne znaju komunicirati s certifikatom pa stoga pokušajte s portom koji ne zahtjeva SSL.