E-mailovi za studente se mogu otvoriti u Centru za informatičke potpore.
Za studente e-mail je oblika: ime.prezime@stud.unidu.hr.

Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte.pdf