Kategorija: upute za studente

Studentski mail

E-mailovi za studente se mogu otvoriti u Centru za informatičke potpore.Studenski e-mail ima oblik: ime.prezime@stud.unidu.hr UPOZORENJE: Vaše AAI korisničko ime/oznaka oblika iprezime@unidu.hr NIJE vaša e-mail adresa. Isto...

Pročitaj više...
Loading