Upute za studente

Studentski mail

E-mailovi za studente se mogu otvoriti u Centru za informatičke potpore.Studenski e-mail ima oblik: ime.prezime@stud.unidu.hr UPOZORENJE: …

Read More

MS Office 365

Svim zaposlenicima i studentima na Sveučilištu u Dubrovniku, omogućeno je besplatno korištenje Microsoftovog Office 365 …

Read More

Kako do UNIDU email-a?

Pravo na dodjeljivanje e-mail adrese Sveučilišta u Dubrovniku imaju djelatnici i studenti Sveučilišta u Dubrovniku. Da bi zatražili …

Read More