Širokopojasni pristup internetu za AAI@Eduhr korisnike

By

Usluga O2CARNET/ O3TVCARNET širokopojasni je pristup internetu, koji se temelji na tehnologiji pristupa CARNET mreži putem ADSL tehnologije. O2CARNET/O3TVCARNET je usluga pojedinačnoga pristupa CARNET mreži koja je razvijena u suradnji tvrtke Optima i CARNET-a. Ta usluga realizirana je ADSL tehnologijom i omogućuje korisnicima CARNET mreže da se mrežnom infrastrukturom tvrtke Optima spoje na CARNET mrežu i tako ostvare pravo na sve usluge koje CARNET pruža svojim korisnicima.

Više informacija moguće je pronaći na mrežnim stranicama Carnet.